Digitaalinen infra ja digitaalinen rakentaminen

Digitaalisen infrarakentamisen työkalut ovat lisääntyneet valtavasti viime vuosina. Minkä takia? Infra-ala on tehnyt töitä samoilla menetelmillä vuosikymmeniä ilman, että alan tuottavuus olisi parantunut juuri lainkaan. Yksi merkittävä digitaalisen rakentamisen edistäjänä on toiminut myös tilaajien ”tiedonnälkä”. Tilaajille on yhä tärkeämpää se, miten suunnitelmat liittyvät olemassa oleviin rakenteisiin, kuinka työt tehdään työmaalla ja kuinka ne vastaavat suunnitelmia. Lisäksi digitaalisen rakentamisen keinoin saadaan suuri määrä tietoa tallennettua tulevaisuuteen ja tietoa on myös helpompi käsitellä. Onneksi myös isot infrarakentamisen yritykset ovat olleet kehittämässä alalle uusia työkaluja ja toimintatapoja.

Digitaalinen rakentaminen

Digitaalinen rakentaminen on sähköisten aineistojen hyödyntämistä rakennusprojektien eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa suunnittelijat tekevät tietomallipohjaisia aineistoja, joiden avulla esimerkiksi uudet suunnitelmat sovitetaan lähtötilanteen mukaisiin rakenteisiin. Työmaalla työnjohto hyödyntää sähköistä suunnitelma-aineistoa pilvipalveluissa (infrakit) ja työkoneet suunnitelmista laadittuja toteutusmalleja (koneohjausmallit). Projektin lopuksi rakentamisen aikana kerättyjä tietoja voidaan koota toteumamalleiksi, joita tulevaisuuden kunnossapito voi hyödyntää.

Digitaalisen rakentamisen työkalujen avulla rakentamisen tuottavuus parantuu. Kuinka urakoitsija voi hyödyntää digitaalista rakentamista infratyömaalla?

Kalusto

 • Oikein valitut laitteet voivat käyttää samaa aineistoa
 • Tietojen päivitys reaaliajassa
  • suunnitelmapäivitykset
  • toteumatiedot ja tarkepisteet
 • Kaluston seuranta
  • työajat
  • kalibroinnit
  • tehdyt rakenteet

Muut

 • Määrä- ja massalaskenta helpottuu ja tarkentuu
 • Työnjohtajan tehtävät helpottuvat
  • työmaan tiedot kootusti ajantasaisina yhdestä paikasta
  • oman sijainnin määritys työkohteessa (Infrakit android-sovellus)
  • valokuvien dokumentointi
  • laadunvalvonnan kontrollimittaukset helposti toteutusmalliin vertaamalla
 • Massojen hallinta työmaalla helpottuu.
 • Tiedonvälitys asiakkaille, valvojille ja kolmansille osapuolille helpottuu

Laatu

 • Suunnitelmaristiriitaisuudet ja -virheet havaitaan helpommin
 • Toteumatietojen ja työkoneiden seuranta reaaliajassa
 • Virheet vähenevät
 • Toteutuneiden rakenteiden havainnollistaminen helpottuu

Lataa palveluesitteemme

Yhteistyössä

Haemme 3D-asiantuntijaa!