Työn todentaminen

Autamme asiakkaitamme viemään työmaat onnistuneesti alusta loppuun. Työmaan edetessä voi tulla tilanteita, joissa on selvitettävä todellisia massamääriä maastossa kartoittamalla. Kartoitukset voi tehdä työmaalla niin perinteisellä takymetrimittauksella kuin koneohjausjärjestelmän avulla. Laskemme työmaalta kerättyjen toteumatietojen pohjalta massamäärät ja muutamme kartoitustiedon tulosteiksi, joita kaikki hankkeen osapuolet ymmärtävät.

Työn todentaminen projekti

Työkohteen luovutuksen lähestyessä teemme luovutuskansioon laadukkaat toteumapiirustukset, joilla varmistetaan, että kohteen tilaajalle jää hyvät dokumentit ja mielikuva laadukkaasta työstä.

”Mittamies on tekemässä työmaalla tarkemittauksia mittalaitteella. Samaan aikaan toimistolla laskentainsinööri on kirjautunut Infrakit-palveluun. Toimistolla nähdään reaaliajassa mittamiehen tekemät kartoitukset. Ennen kuin mittamies poistuu työmaalta, laskija on ehtinyt toimistolla tarkistaa kartoitukset ja huomaa, että parista laskennan ja tarkkeiden oton kannalta tärkeästä kohdasta puuttuu kartoitustieto. Laskentainsinööri soittaa mittamiehelle ja opastaa hänet ottamaan pisteet puuttuvista kohdista.”

Mittamiehen työaika tehostuu useita tunteja, kun vältetään turhia käyntejä työmaalla.

Tarjouspyyntö työn todentamisesta

15 + 7 =