Koneohjausmalli

Koneohjausmalli on koneohjausjärjestelmälle oikeaan tiedostomuotoon muokattu suunnitelma. Suunnittelijoiden tuottama aineisto on vielä harvoin koneohjauksille valmiiksi sopivassa muodossa. Tämän takia suunnitelmista täytyy tehdä koneohjausmalli ennen kuin aineistoa voi hyödyntää työmaalla koneohjausjärjestelmässä. Koneohjausmalli toteutetaan yhdistämällä taso- ja poikkileikkauskuvien sisältöä antamalla suunnitelmien mukaisille tiedoille x-, y- ja z-koordinaatit.

Koneohjausmalli voi olla pintamalli, viivamalli tai pistetietoa. Pintamalli voidaan tehdä koneohjausjärjestelmälle esimerkiksi tiealueen rakennekerroksista, viheralueista luiskineen, rakennuskaivannoista ja anturapohjista. Pintamallit voidaan luoda joko taiteviivojen tai kolmioiden avulla. Viivamalleja puolestaan voivat olla esimerkiksi putkirakenteet. Pistetiedostoina malleihin tuodaan esimerkiksi kaivoja, valaisimia tai liikennemerkkejä.

Koneohjausmallin edellytyksenä on lisäksi laitevalmistajien (Novatron, Leica, Trimble, Topcon, Digpilot) vaatima oikea tiedonsiirtoformaatti. Tiedonsiirtoformaatit ovat onneksi yhtenäistyneet hyvää vauhtia InfraBIM hankkeen myötä, mutta poikkeuksia on kuitenkin edelleen. Kotimainen laitevalmistaja Novatron Oy on kehityksen edelläkävijä. InfraBIM hankkeen mukaisten tiedostomuotojen hyödyntäjänä. IM3-tiedostoformaatin avulla esimerkiksi toteumatietojen kerääminen oikeille rakenneosille helpottuu ja automatisoituu.

3D-KOPPI Oy:n mallinnuspalvelun avulla tarjoamme sinulle tarvitsemasi koneohjausmallit nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Huolehdimme, että koneohjausaineisto päätyy oikeassa muodossa järjestelmään laitevalmistajasta riippumatta ja tehokas työ voidaan aloittaa.

 

Koneohjaus

Koneohjausmalli tarjouspyyntö

15 + 11 =