Määrälaskenta

Teemme määrä– ja massalaskentaa 3D-mallinnusta hyödyntäen, jolloin maarakennusmäärät saadaan tarkasti ja lisäksi laskentavaiheessa tehtyä mallinnusta pystytään hyödyntämään maarakentamisen toteutusmalleja, eli koneohjausmalleja tehtäessä. Määrälaskentapalvelumme tärkeänä osana ovat erilaiset sähköiset tulosteet, jotka helpottavat hinnoittelua sekä työn suunnittelua. Aiempi kokemuksemme maarakentamisen tarjouslaskentatehtävistä mahdollistaa laskenta-aineiston kriittisen tarkastelun vaihtoehtoisia suunnitelmaratkaisuja silmällä pitäen. Kiinnostuitko? 

Ulkoistamalla määrälaskennan meille, vapautat arvokasta aikaasi keskeisiin tehtäviin yrityksessäsi. Määrälaskentapalvelun avulla pystyt tarjoamaan useampia kohteita ja helpotat tarjouslaskennan ruuhkahuippuja.

Kysy tarjous määrälaskennasta

10 + 12 =