Infrakit -palvelu

3D-KOPPI tarjoaa ratkaisun myös sähköiseen projektihallintaan, toteumatiedon keräämiseen ja työkoneiden seurantaan. Infrakitin reaaliaikaisella työmaaseurannalla pystyt tehostamaan rakentamista ja ajantasainen tieto on kaikkien projektin osapuolien käytettävissä. Infrakit-palvelua voi käyttää niin työnjohtaja, mittamies, toimistoinsinööri, työkoneenkuljettaja kuin vaikka tilaajan edustaja tai valvoja. Palvelua voidaan käyttää toimistolla tietokoneelta käsin tai esimerkiksi työmaalla liikkuessa tablet-tietokoneen avulla.

Infrakit-palvelussa suunnitelma-aineisto on kohdistettu oikeaan koordinaatistoon, jolloin suunnitelmat näkyvät todenmukaisella sijainnilla google-maps karttapohjan päällä. Koordinaatistoon sidottujen suunnitelmien ansiosta jo tablet-tietokoneen tai älypuhelimen oman gps-paikantimen avulla työmaalla voi tutustua miten suunnitelma-aineistot sijoittuvat todellisuuteen. Työmaamittauksia varten riittävä tarkkuus saavutetaan, kun Infrakit-palveluun liitetään GNSS-mittalaite. Työmaalla kävellessä voi palvelun avulla ottaa valokuvia ja kommentoida niitä, kuvien sijainti tallentuu suunnitelmakartalle kuvauspaikkaan.

Infrakit-palveluun saa liitettyä helposti myös työmaiden koneohjatut työkoneet. Palvelu toimii sekä aineistojen siirtämisessä työkoneisiin, että toteumatiedon keruuseen työkoneista. Palvelun avulla koneohjausmallit voidaan tarkastaa ja niiden toimivuus työkoneissa varmistaa. Malleja voi tarkastella sovelluksen kautta niin poikkileikkausnäkymässä kuin 3D-näkymässä. Poikkileikkaustyökalun avulla suunnitelma-aineistosta voidaan tuottaa poikkileikkauskuva lähes mistä kohdasta vain. Toteumatietojen keräys työkoneista tapahtuu Infrakitin avulla automaattisesti. Infrakit tallentaa tarkepisteet reaaliajassa suunnitelmakartoille ja näyttää korkeuspoikkeaman suunniteltuun tasoon nähden. Palveluun voidaan tuoda myös muilla mittalaitteilla otettuja tarkkeita toteumavertailua varten. Toteumapisteiden avulla voidaan esittää myös toteutuneet rakenteet poikkileikkauskuvissa. Palvelun avulla voidaan tehostaa myös työkoneiden seurantaa. Lisätietoja: https://infrakit.com/fi/.

Infrakit pilvipalvelu

Infrakit-palvelun tarjouspyyntö

12 + 3 =